Central Sanskrit University
Home » University » Adarsh Shodh Sansthan

Adarsh Shodh Sansthan

Adarsh Shodh SansthanContact
1. Vaidika Samshodhana Mandala,
(Adarsh Sanskrit Shodha Samstha)
T.M.V. Colony, Mukund Nagar,
Tilak Vidyapeetha, Gultekadi,
Pune - 411037, Maharashtra.
Dr. V. Subrahmanyam
The Director I/C,
Off. 020-24262635
2. Poornaprajna Samshodhana Mandiram
(Adarsh Shodha Sansthan),
Poornaprajna Vidyapeetha,
Dr. Sri Visveshatritha Swamiji Marg,
Katriguppa Main Road,
Bengaluru - 560028, Karnataka.
Dr. A.V. Nagasampige
The Director
Off. 080-26694026
3. Sanskrit Academy (Adarsh Shodha Sansthan)
Osmania University,
Hyderabad, Telangana – 500007
Prof. K. Neelakhantham
The Director
Off. 040-27553070
4. Chinmaya International Foundation
(Adarsh Shodha Sansthan)
Adi Shankara Nilayam,
Adi Sankara Marg Veliyanad-PO,
Dist. - Ernakulam,
Kerala - 682313
Dr. Rajshekhan Reddy
The Director I/C,
Off. 0484-2747307