Central Sanskrit University
Home » Authorities/Officers » Central Research Board

Central Research Board


1. Prof. Parameshwara Narayana Shastry
Vice Chancellor
Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi
Chairman
2. Prof. Devi Prasad Tripathi
Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha
Member
3. Prof. Sharda Sharma
University of Delhi, Delhi
Member
4. Prof. GSR Krishnamurthy
Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati
Member
5. Dr. Ranjit Behera
University of Delhi, Delhi
Member
6. Prof. M.Chandrashekhar
Lucknow Campus, RSKS
Member
7. Prof. P.C.Muraleemadhavan (Retd.)
Guruvayoor Campus, RSKS
Member
8. I/C Research and Publication
Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi
Member Secretary