Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University)
Home » Authorities/Officers » Heads of Departments

Heads of Departments


1. Prof. A.P. Sachhidanand,
Rajiv Gandhi Campus
HOD, Shiksha Shastra
2. Prof. K. B. Subbarayudu,
Sh.Raghunath Kirti Campus
HOD, A. Vedanta
3. Prof. Madan Mohan Pathak,
Lucknow Campus
HOD, Jyotisha
4. Prof. H.K. Mahapatra,
Sri sadashiva Campus
HOD, Vyakarana
5. Prof. Satyam Kumari,
Jaipur Campus
HOD, Nyaya
6. Prof. (Smt.) Bhagwati Sudesh,
Jaipur Campus
HOD, Dharma Shastra
7. Prof. Shrayanshu Kumar Singhai,
Jaipur Campus
HOD, Jain Darshan
8. Prof. Ram Lakhan Pandey,
Ganganath Jha Campus
HOD, Sahitya
9. Prof. Minati Rath,
Sri Sadashiva Campus
HOD, Puranetihasa
10. Prof. Subray Venkataraman Bhat,
Rajiv Gandhi Campus
HOD, Mimamsa
11. Prof. Sukant Kumar Senapati,
Headquarter,New Delhi
HOD, Sarva Darshan
12. Prof. Awadhesh Kumar Chaubey,
Lucknow Campus
HOD, Bauddha Darshan
13. Prof. Manoj Kumar Mishra,
Headquarter, New Delhi
HOD, Veda
14. Dr. S.V. Ramanmurthi,
Guruvayoor Campus
HOD, English
15. Dr. Archana Dubey,
Bhopal Campus
HOD, Hindi
16. Sh. Ashok Kumar Meena,
Sri sadashiva Campus
HOD, Sankhya Yoga


Last Updated by admin on :