Mukta Swadhyaya Peetham
Home » Swadhyaya Kendra/ Learner Support Centres

Swadhyaya Kendra/ Learner Support Centres


S.No. Name of Learner Support Centre and Contact Details Name of Co-ordinator
1.SWADHYAYA KENDRA (MSP), CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY, DELHI,
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058
Phone No : 09868241551, 011-28524993/95 (Extn.-224)
Email : mspdsk[at]gmail[dot]com
Dr. Ratna Mohan Jha,
Associate Professor
2.SWADHYAYA KENDRA (MSP), CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY,
GANGANATH JHA CAMPUS
Azad Park, Prayagraj, Uttar Pradesh - 211001
Tel.: 09446762251,
Email : mspeethamalld[at]gmail[dot]com
Dr. Monali Das,
Assistant Professor
3.SWADHYAYA KENDRA (MSP), CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY,
SHRI RANBIR CAMPUS
Kot Bhalwal, Jammu (J&K) – 181122
Tel.: 09419117304, 0191-2623090,
Email : mskshreejmu[at]yahoo[dot]com
Prof. Satish Kapoor,
Professor
4.SWADHYAYA KENDRA (MSP), CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY,
SHRI SADASHIV CAMPUS
Puri, Odisha - 752001
Tel.: 09481223990, 06752-222323,
Email : mspuri[at]gmail[dot]com
Dr. Dharmendra Singdeo,
Associate Professor
5.SWADHYAYA KENDRA (MSP), CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY,
GURUVAYOOR CAMPUS
Puranattukara, Thrissur, Kerala - 680551
Tel.: 09167081556, 0487-2644644,
Email : mspgsk[at]gmail[dot]com
Dr. E.R. Narayanan,
Associate Professor
6.SWADHYAYA KENDRA (MSP), CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY,
JAIPUR CAMPUS
Gopalpura Bypass, Triveni Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302018
Tel.: 09785236530, 0141-2763474,
Email : mspjpr[at]gmail[dot]com
Dr. Vijendra Sharma,
Assistant Professor
7.SWADHYAYA KENDRA (MSP), CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY,
LUCKNOW CAMPUS
Vishal Khand-4, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010
Tel.: 07499392926, 0522-2393748,
Email : : msplkosk[at]gmail[dot]com
Prof. Bharat Bhusan Tripathi,
Professor
8.SWADHYAYA KENDRA (MSP), CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY,
SHRI RAJIV GANDHI CAMPUS
Menase, Bharati Nagar Post, Sringeri, Karnataka - 577139
Tel.: 09868256044, 08265-250258, 09968403772,
Email : mspssk[at]gmail[dot]com
Dr. Ku. Venkatesh Moorthy,
Assistant Professor
9.SWADHYAYA KENDRA (MSP), CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY,
VEDVYAS CAMPUS
Balahar, Kangra, Himachal Pradesh - 177108
Tel.: 09805034336, 01970-245409,
Email : mskendramgarli[at]gmail[dot]comm
Prof. P.B.V. Subrahmanyam,
Professor
10.SWADHYAYA KENDRA (MSP), CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY,
BHOPAL CAMPUS
Sanskrit Marg, Baghsewaniya, Bhopal, Madhya Pradesh - 462043
Tel.: 09406516435, 0755-2418085,
Email : msprsksbhopal[at]gmail[dot]com
Prof. Hansdhar Jha,
Professor
11.SWADHYAYA KENDRA (MSP), CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY,
K. J. SOMAIYA CAMPUS
Suruchi Bhavan, Vidyavihar (E), Mumbai, Maharashtra - 400077
Tel.: 09419258449, 022-21025452,
Email : mskmumbai2012[at]yahoo[dot]com
Dr. Jitendra Rayaguru,
Assistant Professor
12.SWADHYAYA KENDRA (MSP), CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY,
EKALAVYA CAMPUS
Radhanagar, Near Buddha Mandir, Agartala, Tripura - 799006
Tel.: 9451770266,
Email : eklavyacampus.rsks[at]gmail[dot]com
Dr. G. Narasimhulu,
Assistant Professor
13.SWADHYAYA KENDRA (MSP), CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY,
SHRI RAGHUNATH KIRTI CAMPUS
Devapryag, Pauri Garwal, Uttarakhand - 249301
Tel.: 9968115307,
Email : csudpmsp2020[at]gmail[dot]com
Dr. Anil Kumar,
Assistant Professor
14.SWADHYAYA KENDRA (MSP),
Sanskrit Academy (Adarsh Shodha Sansthan)
Osmania University, Hyderabad-500 007
Tel.: 9848094890,
Email : mspsahyd[at]gmail[dot]com
Dr. V. Subrahmanyam,
Deputy Director