राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानम्

                                                                         (मानितविश्वविद्यालयः)

                                                           (मानवसंसाधनविकासमंत्रालयाधीनम्)

आंग्ल संस्करणम्
हिन्दी संस्करणम्
संस्कृत संस्करणम्
ई-ग्रन्थाः
आई.ए.एस.एस.
 
 

कार्यक्रमः

1.

अन्तर संस्कृत विश्वविद्यालयीय युवमहोत्सवः   (परिणाम)

2.

अखिलभारतीया शास्त्रीया स्पर्धा/राज्यस्तरीय-शास्त्रीयस्पर्धाः-2013

3.

कैलेण्डर-2012-13